Các tuyến tham quan Vịnh Bái Tử Long

Đặc biệt, Sở Du lịch Quảng Ninh đã đề xuất công nhận 5 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long. Trước mắt đề xuất công nhận 2 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long xuất phát từ cảng quốc tế Ao Tiên để đưa vào khai thác ngay.

Tuyến 1: Cảng Ao Tiên – hang Phất Cờ – nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen) – hòn Quạ – cống Lão Vọng – hòn Đũa – đảo Minh Châu – cảng Ao Tiên; tổng hành trình 53 km.

Tuyến 2: Cảng Ao Tiên – đảo Tây Hoi – hòn Mèo Lười – bản Sen – hang Nhà Trò – cảng Ao Tiên; tổng hành trình 30 km.

Tuyến 3: Cảng Ao TIên – Phụng Trà Thần – Bãi tắm Cái Lim ( điểm đổ nghỉ đêm là khu Máng Hà, Cái Đé)

Trả lời