Trang này cung cấp cho bạn các thông tin về cách thức đổi trả, hoàn tiền và khiếu nại khi bạn sử dụng Dịch vụ qua Trang web của chúng tôi. Bạn nên đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Đổi trả

Bạn có thể yêu cầu đổi trả Dịch vụ trong các trường hợp sau:

  • Dịch vụ không đúng với mô tả trên Trang web của chúng tôi.
  • Dịch vụ bị hư hỏng hoặc thiếu phụ kiện do lỗi của Nhà cung cấp.
  • Dịch vụ không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc an toàn do lỗi của Nhà cung cấp.

Để yêu cầu đổi trả Dịch vụ, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại theo thông tin liên lạc được cung cấp trong email xác nhận đặt Dịch vụ. Bạn phải gửi cho chúng tôi các bằng chứng minh bạch về sự không phù hợp, hư hỏng hoặc thiếu phụ kiện của Dịch vụ, chẳng hạn như hình ảnh, video, biên lai hoặc giấy tờ liên quan.

Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu đổi trả của bạn trong thời gian sớm nhất có thể và liên hệ với Nhà cung cấp để xử lý yêu cầu của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, bạn có thể chọn một trong hai phương án sau:

  • Đổi Dịch vụ khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn (bù thêm số tiền chênh lệch nếu có).
  • Trả lại Dịch vụ và nhận lại số tiền đã thanh toán cho Dịch vụ.

Bạn phải gửi lại Dịch vụ cho Nhà cung cấp trong thời gian và theo phương thức được chỉ định bởi chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng Dịch vụ được gửi lại trong tình trạng nguyên vẹn, không bị làm dơ hoặc hư hại thêm. Bạn có thể phải chịu một khoản phí giao dịch do ngân hàng hoặc dịch vụ vận chuyển thu phí.

Hoàn tiền

Ngoài trường hợp đổi trả Dịch vụ như đã nêu ở trên, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Dịch vụ bị hoàn hủy do lỗi của Nhà cung cấp hoặc do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, khủng bố hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.
  • Bạn không nhận được xác nhận đặt Dịch vụ từ chúng tôi sau khi thanh toán thành công qua Trang web của chúng tôi.
  • Bạn không nhận được Dịch vụ trong thời gian và theo phương thức được xác nhận bởi chúng tôi.

Để yêu cầu hoàn tiền, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại theo thông tin liên lạc được cung cấp trong email xác nhận đặt Dịch vụ. Bạn phải gửi cho chúng tôi các bằng chứng minh bạch về sự hoàn hủy, không nhận được xác nhận hoặc không nhận được Dịch vụ, chẳng hạn như hình ảnh, video, biên lai hoặc giấy tờ liên quan.

Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu hoàn tiền của bạn trong thời gian sớm nhất có thể và liên hệ với Nhà cung cấp để xử lý yêu cầu của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán cho Dịch vụ qua phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng khi đặt Dịch vụ. Thời gian hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán mà bạn sử dụng. Bạn có thể phải chịu một khoản phí giao dịch do ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán thu phí.

Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về Dịch vụ mà bạn đã sử dụng qua Trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi qua email hoặc điện thoại theo thông tin liên lạc được cung cấp trong email xác nhận đặt Dịch vụ. Bạn phải gửi khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc Dịch vụ và gửi kèm các bằng chứng minh bạch về nội dung khiếu nại, chẳng hạn như hình ảnh, video, biên lai hoặc giấy tờ liên quan.

Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn và liên hệ với Nhà cung cấp để giải quyết khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kết quả giải quyết khiếu nại trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu khiếu nại của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đổi trả hoặc hoàn tiền cho Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện đã nêu ở trên.