Đối tượng miễn, giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long – Bái tử long

I. Quy định về miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

1. Đối tượng được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

 • Trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2m 
 • Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

2. Hồ sơ chứng mình, đề nghị miễn phí tham quan

 • Đối với trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi): Giấy khai sinh (bản gốc) hoặc giấy khai sinh (bản sao) hoặc hộ chiếu hoặc đo chiều cao.
 • Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng: Giấy xác nhận khuyết tật (hoặc bản sao công chứng giấy xác nhận khuyết tật) và giấy chứng mình nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh. Trường hợp giấy xác nhận khuyết tật có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân như trên.

II. Quy định về giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

1. Đối tượng được giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

 • Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.

2. Hồ sơ chứng mình, đề nghị giảm 50% mức phí tham quan

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh chứng mình là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên (Giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ đảng viên, thẻ Hội viên người cao tuổi).
 • Công dân Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại khoản 5, Điều 13, Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về việc cung cấp và sử dụng thông tin liên quan đến công dân. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về quy định về định danh và xác thực điện tử là văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin liên quan đến công dân, tổ chức trong hoạt động trực tuyến.

III. Quy định về giảm 20% phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

1. Đối tượng được giảm 20% mức phí tham quan danh làm thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long:

 • Trẻ em có quốc tịch Việt Nam và trẻ em có quốc tịch nước ngoài từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi.

2. Hồ sơ chứng mình, đề nghị giảm 20% mức phí tham quan

2.1 Đối với trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi mang quốc tịch Việt Nam:

a) Trường hợp đi theo gia đình hoặc đi riêng lẻ: Phải xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh sau còn hiệu lực và giá trị sử dụng:

 • Giấy khai sinh (bản gốc) hoặc giấy khai sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh công chứng hoặc bản trích lục giấy khai sinh (bản sao) kèm theo 01 giấy tờ hợp pháp khác có ảnh và ghi rõ ngày tháng năm sinh để đối chiếu.
 • Thẻ học sinh (có ảnh, trường hợp ảnh dán phải đóng dấu giáp lai), trong đó ghi rõ năm học hoặc khóa học.
 • Thẻ công dân hoặc chứng minh nhân dân.
 • Hộ chiếu.

b) Trường hợp đi tập thể, theo đoàn nếu không có các giấy tờ quy định tại điểm a nêu trên cần phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo của đoàn khách.
 • Danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của từng cá nhân trong đoàn.

Văn bản và danh sách trên phải có xác nhận của Sở giáo dục và Đào tạo của địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo đó.

2.2 Đối với trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi mang quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

IV. Trình tự thực hiện giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

 • Các đối tượng được giảm phí tham quan phải xuất trình hồ sơ chứng mình, đề nghị giảm phí cho nhân viên thu phí tại các điểm bán vé.
 • Nhân viên thu phí kiểm tra hồ sơ, xác nhận đối tượng được giảm phí và bán vé với mức giá đã giảm tương ứng đối với từng đói tượng
 • Các đối tượng được giảm phí tham quan phải mang theo vé và hồ sơ chứng mình để kiểm tra khi cần thiết.

Trả lời