Đức Ông Đệ Tam

Trần Quốc Tảng là con thứ ba của vị anh hùng Trần Hưng Đạo, được phong là Hưng Nhượng Vương. Ông có tài năng và cá tính, nhưng bị cha hiểu lầm là muốn phản loạn, nên bị đày đến cửa Suốt ở Quảng Ninh, làm quan quản lý cảng biển Đại An. Ông đã bảo vệ vùng đất này khỏi sự xâm lược của quân Nguyên, và giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Người dân nơi đây rất kính yêu ông, gọi ông là Đức Ông, và xây dựng đền thờ cho ông ở cửa Ông.

Ông là một trong bốn vị con trai của Trần Hưng Đạo, được gọi là Tứ Vị Vương Tử, nhưng chỉ có ông là được thờ trong dòng họ Trần. Khi cha mất, ông không được về dự tang lễ, vì bị cha nghi ngờ là có ý định chiếm ngôi vua của An Sinh Vương Trần Liễu. Ông bị oan ức, nhưng vẫn trung thành với nước nhà, có công lớn trong việc giữ gìn cửa ải ở biển Đông. Người đời tôn vinh ông là: Đức Đệ Tam Phó Súy Đông Hải Đại Vương Trần Quốc Tảng, còn trong tín ngưỡng hầu đồng người ta thường gọi ông là: Đức Ông Đệ Tam hay Đệ Tam Đức Thánh Ông Cửa Suốt Cửa Đông. Trong văn thỉnh ông có câu:

“Trần Triều thánh tử đệ tam Đức ông Đông Hải xe loan ngự về”

Khi hầu đồng, người ta thường mặc áo đỏ hoặc áo trắng cho ông, và làm các ấn phép giống như cha ông, như: lên đai thượng, rạch lưỡi ban dấu mặn, thư phù bắt quyết… Trong văn ông cũng có đoạn ca ngợi công lao của ông như:

“Thời Trần Thị mở mang Nam Hải Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi”

Đền Cửa Ông ở Quảng Ninh là nơi thờ ông lớn nhất và uy nghi nhất. Ngày lễ lớn của ông là ngày 3/2 âm lịch.

Trả lời