Vdstravel là một trong những công ty thực hiện tốt chinh sách thuế 2022

Vdstravel tham gia hội nghị chính sách thuế 2022
Vdstravel tham gia hội nghị chính sách thuế 2022

Hội nghị thực hiện tốt chính sách thuế được tổ chức vào ngày 25/8/2023 tại khách sạn Đại Long thành phố Hạ Long. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế. Hội nghị được chia thành hai phần: phần thảo luận chung và phần thảo luận theo nhóm.

Trong phần thảo luận chung, các đại biểu đã nghe báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả thực hiện các chính sách thuế trong năm 2022, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu thuế, phòng ngừa và đấu tranh với gian lận thuế, và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Các đại biểu cũng đã có cơ hội đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến và góp ý cho báo cáo.

Trong phần thảo luận theo nhóm, các đại biểu đã được chia thành năm nhóm theo các chủ đề sau: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bất động sản. Mỗi nhóm có một trưởng nhóm là một chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Các nhóm đã thảo luận về các vấn đề cụ thể liên quan đến các loại thuế này, như mức thuế, miễn giảm thuế, khấu trừ thuế, quyết toán thuế, kiểm tra thuế, xử lý vi phạm thuế và cải cách thuế. Sau khi thảo luận xong, mỗi nhóm đã trình bày kết quả của nhóm mình trước toàn hội nghị.

Công ty vdstravel là một trong những doanh nghiệp tham gia hội nghị. Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch và tổ chức sự kiện. Công ty đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách thuế, như đóng đủ và đúng hạn các loại thuế, áp dụng các ưu đãi thuế theo quy định, tuân thủ các quy trình kê khai và quyết toán thuế, hợp tác với cơ quan thuế trong việc kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế. Công ty cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện các chính sách thuế, nhất là các chính sách liên quan đến ngành du lịch và tổ chức sự kiện.

Trả lời