Uống rượu, bia có được lên máy bay không?

Say rươu có được lên máy bay không 

Theo khoản 1, khoản 2, điều 58 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT được sửa đổi bởi Khoản 37 Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT quy định kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách không làm chủ được hành vi như sau:

– Hành khách mất khả năng làm chủ hành vi bao gồm:

  • Mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần;
  • Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

– Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Như vậy theo thông tư quy định thì  hành khách sự dụng rươu, bia dẫn đến mất khả năng làm chủ hành vi thì sẽ không được lên máy bay. Tuy nhiên việc mất hành vi do sư dụng rượu, bia cụ thể như nào thì thông tư lại không quy định chi tiết. Cho nên nếu bạn vẫn chỉ say nhẹ vẫn còn tỉnh táo thì hoàn toàn được phép lên máy bay.

Có được phép mang rượu bia lên máy bay không?

Theo Quyết định 633/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ban hành, áp dụng vào ngày 01/5/2016, quy định việc mang chất lỏng lên máy bay trên chuyến bay nội địa như sau:

Áp dụng đối với chuyến bay Nội địa:

  • Chất lỏng, rượu/chất lỏng có cồn với nồng độ dưới 24%: không hạn chế.
  • Rượu/chất lỏng có cồn với:
  • Nồng độ từ 24%-70%: tối đa 05 lít/người và phải được đựng trong bình đựng của nhà sản xuất.
  • Nồng độ trên 70% : Không được mang theo.

Do đó hành khách có thể mang theo rượu bia lên máy bay miễn là có nồng độ dưới 70%

Áp dụng đối với chặng bay quốc tế

Đối với chặng quốc tế, các hãng hàng không không có quy định về nồng độ rượu, bia được phép mang khi bay theo nhưng sẽ giới hạn về dung tích chất lỏng được phép mang lên máy bay. Theo đó, hành khách chỉ có thể mang tối đa 1 lít chất lỏng, và  phải được chia nhỏ trong 10 chai lọ với mỗi chai lọ không quá 100ml.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trả lời